engtara

Energia kundalínyČo je kundalíny?
Je sanskrtské slovo, ktoré znamená kruhovú energiu. Je základnou evolučnou silou človeka. Táto energia čiastočne prúdi v každom z nás už od narodenia.
Kundalíni je zameraná svojím vlastným smerom. Pohybuje sa hore chrbticou a temenom hlavy vpred, touto cestou v sebe nesie nové vedomie, nové schopnosti a transcendentálne stavy.Tak ako sa rastlina naťahuje za svetlom, podnecuje nás kundalíni hľadať osvietenie, na svojej ceste odstraňuje zablokovanú energiu. Kundalíni má svoj vlastný cieľ. My ju v tomto procese môžeme brzdiť, alebo podporovať.
Podľa starodávnych učení Kundalíny sa nazýva aj ako Hadia sila nachádzajúca sa v chrbtici v oblasti spodnej čakry, kde spí zvynutá ako had. Keď sa s ňou naučíte vedome pracovať, táto energia sa môže prebudiť a vy zažijete veľký nával životnej sily, kreativity a radosti.Prejavy a proces uvoľňovania kundalíniEnergia kiundalíni leží stočená pri koreni chrbtice. Jej uvoľňovanie možno prirovnať k pohybu vĺn, plameňov alebo pulzovania. Rozvinutá časť kundalíni si obvykle hľadá cestu hore chrbticou až po temeno hlavy a odtiaľ von tým čomu sa niekedy hovorí vrcholná čakra.

 

V prirodzenom evolučnom procese sa uvoľní behom ľudského života niekoľko vĺn alebo vrstiev kundalíni, podľa toho akého vývojového stupňa človek dosiahol. Citlivejší ľudia cítia teplo alebo pohyb v oblasti kostrče alebo prúdenie energie smerom hore po chrbtici.

 

Človek, ktorý uvoľní niekoľko vrstiev energie naraz, môže byť v nádhernom stave niekoľko dní alebo týždňov. Takýto človek môže mať neobyčajnú telesnú silu, krásne nové porozumenie, pocity blaženosti, alebo transcendentálne vedomie. U väčšiny ľudí tento stav pominie a kundalíni zaháji svoj očistný proces.

 

Keď je energia príliš zablokovaná, nedochádza k stavom blaženosti, pretože energia musí okamžite začať prekážky uvoľňovať. Tieto prekážky sú spôsobené strnulými postojmi alebo starými citovými alebo duševnými jazvami. Zlé držanie tela, alebo zranenia môžu taktiež blokovať energiu.

 

Ľudia, ktorí sa starajú o svoje telo a zvyšujú svoje duchovné vedomie, dosahujú očistenie kundalíni omnoho rýchlejšie a ľahšie. Stúpanie kundalíni je pre nich nádherným zážitkom a jej blahodárne účinky si títo ľudia uvedomujú takmer okamžite.Akonáhle sa raz kundalíni uvoľní, NEEXISTUJE CESTA SPAŤ! Obrátiť tento proces je nemožné, aj keď je možné ho niekedy spomaliť.